Coöperant worden

Een coöperatief model?

NCW is een sociale coöperatie met drie categorieën van coöperanten.

  • bewakers (A): de bewakers van de missie zijn de oprichters en iedereen die later toetreedt tot deze groep; zij zijn houder van A-aandelen en worden A-coöperant genoemd.
  • bewoners (B): personen die een woning, beheerd door NCW bewonen; zij zijn houder van B-aandelen en worden B-coöperant genoemd.
  • ondersteuners (C): alle anderen die de coöperatieve finaliteit en de missie van NCW onderschrijven, zij zijn houder van C-aandelen en worden C-coöperant genoemd.

Coöperanten van de drie categorieën zijn coöperant van NCW en hebben daarin dus ook medezeggenschap. Een toetreding tot NCW is een engagement dat de coöperant opneemt: enerzijds als mede-eigenaar van de coöperatie die hij/zij democratisch controleert en waarbij hij/zij aansprakelijk is tot het bedrag van zijn inbreng en anderzijds als bewoner (B), als bewaker (A) of als ondersteuner (C) van de missie van NCW.

Vele van de initiatieven rond financiering, communicatie, mobiliseren van partners geschieden veelal op projectniveau, terwijl het coöperatieve aspect op overkoepelend niveau wordt georganiseerd. NCW trekt en overziet de lokale projecten om op die manier de aansturing, kruisbestuiving en solidariteit tussen projecten te realiseren. Op deze wijze kan NCW op een effectieve en efficiënte manier als overkoepelend vehikel worden gerund met beslissingsprocessen die voldoende snel en daadkrachtig zijn. 


B-coöperant worden als bewoner

Als bewoner of B-coöperant koop je een aantal aandelen in onze coöperatie. In ruil krijg je het recht om levenslang in een woonproject van NCW te wonen. Dit betekent ook dat je als bewoner medezeggenschap hebt in NCW voor alle beslissingen die rond je woonproject genomen worden. Het coöperatieve model waarbij betrokkenheid en verantwoordelijkheidszin bij de bewoners wordt aangewakkerd, wordt maximaal gerealiseerd op projectniveau, bijvoorbeeld via een bewonersraad. 

Wil je op een bepaald moment toch liever elders gaan wonen? Geen probleem. Dan krijg je de nominale waarde van de aandelen die je kocht gewoon terug. Dat betekent dat je het bedrag dat je betaalde toen je bewoner en dus B-coöperant werd, terugkrijgt van ons.Een pand inbrengen?

Heel wat leegstaande gebouwen staan te verloederen, terwijl de woningnood hoog is. Daarnaast worden veel panden, zowel gebouwen als private woningen, onderbenut of is er een mogelijkheid om een betere invulling te geven. NCW zet in op het optimaliseren van het gebruik en invulling van patrimonium. Zo kunnen deze woonprojecten worden gerealiseerd zonder daarvoor groene ruimte in te nemen. 

NCW wil daarbij eigenaars op een positieve manier prikkelen om hun patrimonium in beheer te geven aan NCW. Dit kan via inbreng, erfpacht of andere zakelijke rechten zoals opstalrecht, eigendomsoverdracht, vruchtgebruik, en andere. Die formule zal worden gekozen die het mogelijk maakt dat de wooneenheden aan financieel haalbare prijzen worden verhuurd aan de bewoners.    

NCW renoveert het en organiseert er een sociaal project waarin mensen solidair samenwonen. 

Op dit ogenblik kijkt NCW niet-limitatief naar patrimonium dat beschikbaar is bij lokale besturen, OCMW’s, sociale huisvestingsmaatschappijen, kerkfabrieken, zorgorganisaties, welzijnsorganisaties, bisdommen, …


C-coöperant worden door NCW mee te financieren?

Hier vindt u weldra meer info om zelf de stap te zetten om C-coöperant te worden. 

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x