Nieuws & projecten

Maart 2022 - "Anders wonen" in Essen -

Solidair wonen voor starters en herstarters in Dr. Jef Goossenaertsstraat 

De nood aan betaalbaar wonen is groot! Daarom lanceert het Netwerk Coöperatief Wonen CV een solidair woonproject in Essen, waarbij de bewoners aandeelhouder zijn en de kosten gedrukt worden.

Inmiddels werden kleine werken uitgevoerd in de appartementen door maatwerkbedrijf Groep Intro. Later zullen de panden grondig klimaatneutraal gerenoveerd worden.

Gezien de dringende vraag van het provinciebestuur Antwerpen en de gemeente Essen naar opvangplaatsen voor Oekraïense vluchtelingen zullen deze appartementen in de volgende maanden verhuurd worden voor deze opvang. Netwerk Coöperatief Wonen CV wil daarmee haar volle sociale verantwoordelijkheid opnemen.

De geplande informatie-avond voor geïnteresseerden van 7 april aanstaande in GC Oude Pastorij te Essen wordt daardoor uitgesteld naar een later tijdstip.

Jonge starters, herstarters, senioren, alleenstaanden, mensen met een beperking, nieuwkomers ... Iedereen kan verder op de hoogte blijven via onze nieuwsbrieven of  via: info@netwerkcooperatiefwonen.beMei 2021 - Project Solvijnsgemeenschap wordt onderdeel van NCW

Het eerste project van NCW in realisatie is het samenlevingsproject Solvijnsgemeenschap. Dit omvat twee panden met 7 woongelegenheden van verschillende grootte, gemeenschappelijke ruimten en een tuintje in de Solvynsstraat 26/28 en 30 in Antwerpen. Door de inbreng hiervan in Netwerk Coöperatief Wonen willen de leden van de gemeenschap deze solidaire samenleefvorm bestendigen en zo ook toekomstgericht kansen creëren voor nieuwe bewoners met minder kansen. Om dit mogelijk te maken zal NCW in 2022 verbouwingswerken laten uitvoeren. 


Maart 2021 - De doorstart van NCW

In de periode 2020-2021 werkte NCW hard door aan een doorstart, die op 22 maart 2021 officieel plaats vond.  We zijn fier om volgende realisaties voor te kunnen leggen:

  • een uitgewerkt bedrijfsplan 2021 – 2024 met financiële begroting 
  • nieuwe statuten conform de nieuwe vennootschapswetgeving en een intern reglement 
  • bestuursmatrix in het kader van professionalisering van de bestuursstructuur
  • nieuwe A-coöperanten, een nieuwe bestuursploeg en een nieuwe algemene vergadering 
  • een afgesloten erfpachtovereenkomst met de Solvyn gemeenschap, waarmee zij hun infrastructuur in erfpacht geven aan NCW en waarmee het eerste project een feit is
  • subsidies die de werking van NCW, de aanstelling van een  vaste projectmedewerker en co -financiering voor renovatieprojecten garanderen gedurende de eerste werkingsjaren


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x