Coöperatief & sociaal ondernemen

NCW heeft de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk.

NCW heeft ook de volgende officiële erkenning:

Bij coöperatief ondernemen draait het om samen ondernemen, samen verantwoordelijkheid nemen en samen de meerwaarde delen. Het coöperatieve gedachtegoed rust op drie fundamenten:

  • Samen ondernemen: de coöperatie vertrekt vanuit een gemeenschappelijke behoefte en het verlangen van mensen om via het samen ondernemen te komen tot de invulling ervan.
  • Eigenaarschap: de coöperatie kent geen puur winstbejag bij haar leden, die samen eigenaar zijn van hun coöperatie. Met andere woorden, een coöperatie streeft niet naar winstmaximalisatie maar naar doelmaximalisatie.
  • Autonomie en zeggenschap: de coöperatie is autonoom en het beheer van de coöperatie gebeurt op een democratische manier.

Als sociale onderneming staat onze maatschappelijke missie steeds voorop, het betaalbaar en kwaliteitsvol wonen mogelijk maken. We zullen daarbij ook steeds kijken welke mogelijkheden er zijn om sociale economie of andere maatschappelijk georiënteerde projecten te betrekken bij onze werking. 


Coöperatief & sociaal ondernemen

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x