Geschiedenis & achtergrond

Netwerk Coöperatief Wonen werd opgericht om betaalbaar en kwaliteitsvol wonen te realiseren over generationele en sociale grenzen heen. 

Naast zeer lange wachtlijsten voor sociale woningen is er een grote groep die daar net niet voor in aanmerking komt maar over onvoldoende middelen beschikt om een kwaliteitsvol pand te huren of te kopen. Jonge starters, herstarters na het overlijden van een partner of een echtscheiding, mensen met een klein inkomen net boven de toegelaten inkomensgrens, mensen met schulden, nieuwkomers, enz. Kwaliteitsvol en betaalbaar wonen zal voor steeds meer mensen onmogelijk worden.

Na een verkenningsfase werd in de periode 2020-2021 hard gewerkt aan een doorstart van NCW met nieuwe coöperanten. Deze werd tijdens de Bijzondere Algemene Vergadering van 22 maart 2021 officieel bezegeld. Kort daarna startte het eerste project op, de Solvyngemeenschap. Door de inbreng hiervan in Netwerk Coöperatief Wonen willen de leden van de gemeenschap deze solidaire samenleefvorm bestendigen en zo ook toekomstgericht kansen creëren voor nieuwe bewoners met minder kansen. 

Begin 2022 werd een volgend project gestart, een samenleefproject in Essen bestaande uit 17 appartementen, een gemeenschappelijke ruimte en garages die worden verhuurd en waarbij de bewoners  coöperant worden van het Netwerk Coöperatief Wonen. 

Inmiddels is NCW een erkende coöperatie.  


Geschiedenis & achtergrond

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x