Missie & waarden

Missie 

Netwerk Coöperatief Wonen CV heeft tot doel om betaalbare woningen in heel Vlaanderen op de markt te brengen binnen een coöperatief model. NCW wil daarmee kansen creëren voor mensen met een financiële, fysieke of mentale beperking. Solidair samen wonen over generationele en sociale grenzen heen is daarbij het uitgangspunt. 

Waarden

De waarden vormen het kompas dat NCW hanteert in haar werking. Deze komen tot uiting in alles wat NCW onderneemt en zijn:

  • Zelfbeschikking (zelfverantwoordelijkheid – empowerment)
  • Participatie
  • Gelijkwaardigheid  
  • Solidariteit 
  • Duurzaamheid 
  • Betrouwbaarheid

De concrete vertaalslag van de waarden uit zich in de woonprojecten. NCW wil mensen motiveren om de regie in eigen handen te nemen en hen hierin te ondersteunen. Afspraken in de woonprojecten worden door de bewoners zelf gemaakt en de bewoners participeren als coöperant in NCW. Mensen met bepaalde mogelijkheden en beperkingen leven op gelijke voet samen en geven en ontvangen naargelang de mogelijkheden. In alle projecten staat de reductie van de ecologische voetafdruk en het creëren van een positieve maatschappelijke impact centraal. NCW bouwt een betrouwbaar netwerk van professionele partners uit waarmee zij samen projecten ontwikkelt en beheert.

Missie & waarden

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x