Solvijnsgemeenschap

De Solvijnsgemeenschap komt vanuit de Solvynsstraat in Antwerpen op voor een solidaire en rechtvaardige samenleving en zet zich al decennialang in voor wie weinig kansen krijgt in de samenleving. Niet met woorden maar actief met daden.

Met het aanbieden van écht onderdak voor wie zoekende is en het doorbreken van maatschappelijk isolement waarbij het leven oprecht met elkaar gedeeld wordt. Een warme thuis voor individuen, een verbindende plek voor groepen. Een huis vol spiritualiteit en humor met een ziel waar ook Hélder Camara, de bisschop van de armen en vele van zijn medestanders graag geziene gasten waren. Waar iedereen hartelijk welkom is. Een huis om thuis te komen.

De Solvijnsgemeenschap en NCW delen dezelfde waarden. Vanuit een groot wederzijds vertrouwen werd een erfpachtovereenkomst afgesloten waarbij de huizen van de gemeenschap inkantelen in de coöperatie.
Een hoopvolle nieuwe start om samen de weg te wandelen in warme verbondenheid voor een betere samenleving.

                                     

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x